Ruwan Wala Duhul Kadin

Home » Songs » Nanda Malini » Ruwan Wala Duhul Kadin
Ruwan Wala Duhul Kadin

Title

Ruwan Wala Duhul Kadin

Artist

Nanda Malini

Format

MP3 | 320kbps |48000hz

Download the high-definition 320kbps MP3 version of the song Ruwan Wala Duhul Kadin by the renowned artist Nanda Malini, available on Sinhalasongs.lk